Historie

Een locatie met een verhaal

De Veerensmederij - geopend in 1908 - speelde een belangrijke rol in dat proces. Hier werden destijds de veren voor de onderstellen van de treinwagons gesmeed. De hoge schoorstenen op het pand verwijzen nog naar de smidsvuren die langs de gevels stonden opgesteld. In 2000 zijn de ovens gedoofd en is het pand buiten gebruik gesteld.

Inmiddels is de Veerensmederij een van de Rijksmonumenten op de Wagenwerkplaats en heeft het pand een zeer grondige renovatie ondergaan. Alle karakteristieke onderdelen van de smederij zijn weer in ere hersteld. Het fraaie metselwerk met hoge gietijzeren vensters, de bijzondere ijzeren dakspantconstructie, de unieke schoorstenen en de originele opbouw met houten ventilatieluiken pronken weer als in het begin van de vorige eeuw.

Ook het omliggende spoorcomplex is opgebloeid. Diverse monumenten - allemaal van de hand van architect Dirk Margadant - zijn gerenoveerd en hebben een nieuwe bestemming gekregen. De Wagenwerkplaats is daarmee een inspirerende plek waar bedrijvigheid, kunst, historie, cultuur en horeca samenkomen.